Duhai Dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agama-Mu... tetapkan hatiku untuk taat kepada-Mu...tetapkan hatiku atas imanku kepada-Mu... Wahai Tuhan kami, jangan gelincirkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami dan berilah kami dari sisi-Mu rahmat. Sesungguhnya Engkaulahyang maha bijaksana.

Minggu, 06 Februari 2011

Menanti Calon Khilafah Islam Berikutnya!

ISYARAT NABI SAW, AKAN ADANYA 12 KHALIFAH (PEMIMPIN) DARI QURAISY YANG AKAN MEMERINTAH KAUM MUSLIMIN HINGGA KIAMAT TIBADiriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Jabir bin Samurah, sabda Nabi SAW, “Akan ada dua belas khalifah, semuanya dari Quraisy”


“Agama Islam akan terus berlanjut sampai waktu hari kiamat, atau kamu telah dipimpin secara penuh oleh 12 khalifah, mereka semua berasal dari bani Quraish (Arab)”.

Dalam sabda lain beliau SAW juga berkata: “Sebuah pasukan kecil dari Muslim akan menguasai istana putih, penegak hukum dari kerajaan Persia atau para keturunannya”.

Riwayat Shahih Muslim juga memaparkan: Dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Khalifah akan tetap ada di antara bani Quraisy sekalipun apabila tinggal 2 orang saja yang tersisa di bumi.” Subhanallah…

Dan yang dimaksud 12 khalifah Quraisy, bukanlah para khalifah yang mememrintah secara berturut-turut sepeninggal Rasulullah SAW, sampai pertengahan Daulah Bani Umayyah. Karena hadist riwayat Safinah yang berbunyi, “ Khalifah sepeninggalku adalah selama tiga puluh tahun,” tidak sesuai dengan panjangnya masa kekuasaan mereka.

Namun demikian, di antara pemimpin yang 12 itu, kita dapatkan Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali serta putranya, Al-Hasan bin Ali. Termasuk juga Umar bin Abul Aziz, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian besar ulama terkemuka dan kebanyakan umat ini.

Dan adapula di antaranya dari kalangan Bani Abbas. Sedang sisanya akan bermunculan di masa mendatang, sampai munculnya seorang di antara mereka yang dikenal sebagai Imam Al-Mahdi , yaitu tokoh yang diberitakan dalam berbagai hadist.

2 komentar:

  1. Dahsyat,semoga Allah menyegerakan kehadiran..............Imam Al Mahdi,

    BalasHapus
  2. Dahsyat,semoga Allah menyegerakan kehadiran..............Imam Al Mahdi,

    BalasHapus