Duhai Dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agama-Mu... tetapkan hatiku untuk taat kepada-Mu...tetapkan hatiku atas imanku kepada-Mu... Wahai Tuhan kami, jangan gelincirkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami dan berilah kami dari sisi-Mu rahmat. Sesungguhnya Engkaulahyang maha bijaksana.

Minggu, 20 Februari 2011

Doa Rasulullah SAW Tatkala Perang (Badar) Sedang Berlangsung

  
(Lokasi Perang Badar)


Semenjak usai meluruskan dan menata barisan pasukan Muslimin, Rasulullah SAW tak henti-hentinya memohon kemenangan kepada Allah seperti yang telah di janjikan-Nya, seraya bersabda,:

"Ya Allah, penuhilah bagiku apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesunggulmya aku mengingatkan-Mu akan sumpah dan janji-Mu, "

Tatkala pertempuran semakin berkobar dan akhimya mencapai puncaknya, maka beliau bersabda lagi,

"Ya Allah, jika pasukan ini hancur pada hari ini, tentu Engkau tidak akan disembah lagi. Ya Allah,  kecuali jika memang Engkau menghendaki untuk disembah untuk selamanya setelah hari ini."


Begitu mendalam doa yang beliau sampaikan kepada Allah, hingga tanpa disadari selendang beliau jatuh dari pundak. Maka Abu Bakar memungutnya lalu mengembalikan ke pundak beliau, seraya berkata, ”Cukuplah bagi engkau wahai Rasulullah untuk terus-menerus memohon kepada Rabb engkau.”

Lalu Allah mewahyukan kepada para malaikat,:

"Sesungguhnya Aku bersama kalian, maka teguhkanlah (pendirian) orang-orang yang telah beriman. Kelak akan Aku jaluhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir (Al-Anfal: 12)

Lalu Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW,

“Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut " (Al-Anfal: 9)

Artinya, para malaikat itu datang secara bergelombang, sebagian dalang lalu disusul sebagian yang Iain, tidak datang serentak dalam satu waktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar